Privacy

Katılım Koşulları ve Gizlilik Politikası
1. Sözleşmenin Onaylanması Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.emlakvizyonu.com adresinden Leadfab Reklam Hizmetleri Ltd. Sti. (“emlakvizyonu.com”) tarafından işletilen platforma üye olunabilir. Her emlakvizyonu.com platformu kullanıcısı, emlakvizyonu.com ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme, kullanıcıların emlakvizyonu.com platformuna üyelik şartlarını ve emlakvizyonu.com platformunun kullanım koşullarını düzenlemeyi amaçlamaktadır.
3. Hizmetler emlakvizyonu.com, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda diğer kullanıcılar ile bir araya gelebileceği mesleki paylaşım ortamı oluşturarak kullanıcıların bu ortamda yazılı ve görsel iletişim araçları ile paylaşım ve etkileşimde bulunabilmesini, geliştirilen sadakat programı ile kullanıcıların çeşitli indirim ve avantajlardan yaralanabilmelerini ve internet üzerinden alışveriş yapabilmesini sağlar ve bunlara ilişkin sair hizmetleri sunar.
4. Kayıt ve Kullanıma Başlama o Her emlakvizyonu.com platformu kullanıcısı, platforma üye olmadan önce bir cep telefonu numarası ile şifre belirleyecektir. o Cep telefonu numarası her üyeye özeldir ve aynı cep telefonu numarası birden fazla üye tarafından kullanılamaz. o Şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde emlakvizyonu.com, talep üzerine kullanıcının emlakvizyonu.com platformunda kayıtlı cep telefonu numarasına yeni şifre oluşturabilmek için bir onay kodu gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve emlakvizyonu.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz. o emlakvizyonu.com, kullanıcı kayıt işlemi yapıldığı sırada, kullanıcının kayıtlı olduğu ilgili oda veya meslek kuruluşundan aldığı belge veya sertifika sahibi olduğunu ispatlayacak herhangi bir yasal belgenin sunulmasını talep eder.
5. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri Kullanıcı, emlakvizyonu.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, o Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olması sebebiyle kendisi ya da üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını, bu tür zararların doğması halinde emlakvizyonu.com üyeliğinin sona erebileceğini; o Kullanıcı ad veya kayıtlı cep telefonu numarası ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; o emlakvizyonu.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, emlakvizyonu.com platformuna eklediği dosyalar ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve emlakvizyonu.com ‘un bunlar ile ilgili olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, emlakvizyonu.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta serbest olduğunu, bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu; o Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte veya rakip firmaları temsil eder şekilde kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmayacağını; mesaj, yorum, video veya herhangi bir içerik göndermeyeceğini; o Kullanıcıların gönderdiği ilk üç iletinin ancak moderatörlerin onayını müteakiben emlakvizyonu.com platformunda yayınlanabileceğini; o Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi; o Diğer kullanıcıların emlakvizyonu.com platformunu kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı; o Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı; o Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı; o Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi; o emlakvizyonu.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle emlakvizyonu.com’un sorumlu olmayacağını; o emlakvizyonu.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini; o emlakvizyonu.com’un, kendi platformunu ticari amaçla kullanabileceğini; o İlgili mevzuat uyarınca iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı; o Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı; o Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, videolar yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere tüm mali hakların ilgili mevzuat uyarınca emlakvizyonu.com’a devredildiğini; o emlakvizyonu.com platformu veya ona bağlı olarak geliştirilen platform ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde emlakvizyonu.com’un veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; o emlakvizyonu.com platformunu kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, emlakvizyonu.com platformunun kullanımından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarardan dolayı emlakvizyonu.com’dan herhangi bir talebi olmayacağını; o Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan emlakvizyonu.com’un sorumlu olmayacağını; o emlakvizyonu.com’un gerekli tüm teknik önlemleri almasına rağmen kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlar sebebiyle emlakvizyonu.com’un sorumlu tutulamayacağını; o emlakvizyonu.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının emlakvizyonu.com ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, kullanmayacağını veya dağıtmayacağını; o emlakvizyonu.com platformunda çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların emlakvizyonu.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu; o İşbu Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, emlakvizyonu.com’un gerekli müdahalelerde bulunma, kullanıcı hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya emlakvizyonu.com üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu; böyle bir durumda üyeliği sona erdirilen kullanıcı tarafından yüklenen içeriğin, emlakvizyonu.com’un kendi takdirinde olmak üzere emlakvizyonu.com’da yayımlanmaya devam edilebileceğini veya bir kısmının ya da tamamının silinebileceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.
6. emlakvizyonu.com’un Hak ve Yükümlülükleri o emlakvizyonu.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. o emlakvizyonu.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. o emlakvizyonu.com kullanıcıların platformdan yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı emlakvizyonu.com sorumlu tutulmayacaktır. o emlakvizyonu.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. o emlakvizyonu.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, foruma yazdığı mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya emlakvizyonu.com platformu içinde emlakvizyonu.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, emlakvizyonu.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. o emlakvizyonu.com, kullanıcının emlakvizyonu.com platformu dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden emlakvizyonu.com sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. o emlakvizyonu.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. o emlakvizyonu.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
7. Sadakat Programı emlakvizyonu.com, platforma ilave bilgiler sağlayan, video yüklemesinde bulunan, platformda aktif olarak paylaşımlarımda bulunan ve platform üzerinden alışveriş yapan kullanıcılarına emlakvizyonu.com platformu tarafından belirlenecek haftalık limitlere tâbi olarak bonus puan veya ödül para kazanımı sağlayabilecektir. Kullanıcılar kazandıkları bonus puan veya ödül paraları platform üzerinden yapacakları alışverişlerde indirime hak kazanmak için veya anlaşmalı kuruluşlardan ürün alımı gerçekleştirirken indirim sağlayan ödeme kuponu olarak kullanabileceklerdir. Kullanıcılar biriktirmiş oldukları mevcut bonus puan veya ödül paraların en fazla yarısını anlaşmalı kuruluşlardan ödül alımı için kullanabilecektir. Ayrıca, kullanıcıların platformda gerçekleştirdikleri aktiviteler dikkate alınarak kullanıcılar arasında haftalık olarak güncellenecek bir sıralama yapılarak bu sıralamanın belirli basamaklarında yer alacak kullanıcılara emlakvizyonu.com tarafından belirlenecek ödüller verilebilecektir. 18 yaşından küçükler yukarıda detayları açıklanan sadakat programından yararlanamazlar. Programın suiistimalinin tespiti halinde hesap sahibi herhangi bir puan veya ödül kazanamayacağını gibi yüklenmiş olan puanlar da emlakvizyonu.com tarafından silinebilir. Sadakat Programı önceden haber vermek koşuluyla herhangi bir neden gösterilmeksizin emlakvizyonu.com tarafından durdurulabilir ya da kaldırılabilir. emlakvizyonu.com, Sadakat Programını, kampanyasını, koşullarını, katılım şartlarını, programın kapsamını, üyelik kurallarını vb. dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin onaylanması ile birlikte bu şartlar kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.
8. Kişisel Verilerin Korunması Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayarak aşağıda yer alan müşteri bilgilendirme metnini okuduğunu ve kişisel verilerinin bilgilendirme metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak emlakvizyonu.com tarafından işlenmesine ve gerekli olması durumunda bilgilendirme metninde sayılı diğer kişilere aktarılmasına, bu verilerin emlakvizyonu.com ve diğer kurumlar tarafından kaydedilmesine, muhafaza edilmesine ve işlenmesine açıkça onay vermektedir. Kullanıcı tarafından emlakvizyonu.com platformu üzerinden emlakvizyonu.com’a iletilen kişisel veriler her türlü iletişim (e-posta, telefon, SMS vb.) ve pazarlama amacıyla ve iş ve işin yürütülmesi ile ilgili diğer amaçlara yönelik olarak işlenebilir veya işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına emlakvizyonu.com’un grup şirketlerine veya reklam ajansları da dahil olmak üzere her türlü üçüncü kişilere aktarılabilir. Ayrıca tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında gerektiği sürece tarafımızca saklanacaktır. Bu kapsamda önceliğimiz, kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak işlenmesini ve aktarılmasını; ayrıca sizin tam ve doğru olarak bilgilendirilmenizi sağlamaktır. Kişisel verileriniz çağrı merkezi, internet uygulamaları, iştirakler, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler gibi muhtelif kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kanun kapsamında tarafımıza işbu onay kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel veriler açısından aşağıda sayılı haklarınızın bulunduğunu bildirmek isteriz: a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f. Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme. Bu haklardan birini kullanmak istediğinizde veya Kanun hakkında ya da kişisel verilerinizin işlenmesi ya da aktarılması hususunda herhangi bir sorunuz olduğu takdirde bizimle [email protected] adresli e-posta ya da +90(850)2009965 numaralı telefon aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.
9. Bilgilerin Saklanması emlakvizyonu.com veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda Madde 8 kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ilave olarak, emlakvizyonu.com, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
11. Yürürlük İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.
12. Fesih Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
13. Ticari Elektronik İleti emlakvizyonu.com kullanıcılarını emlakvizyonu.com platformu dahilindeki yeni hizmet, proje veya promosyonlardan haberdar etmek amacıyla kullanıcılarına ticari elektronik ileti gönderebilecektir. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi onaylayarak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca emlakvizyonu.com tarafından kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.